Kèk konsèy pou kenbe bèt kay ou an sante ak kè kontan

Kòm plis ak plis moun vin mèt bèt kay, li enpòtan pou konnen pi bon fason pou pran swen zanmi fourur ou.Men kèk konsèy pou kenbe bèt kay ou an sante ak kè kontan.
Anvan ou jwenn yon bèt kay, fè rechèch sou kwaze espesifik oswa kalite bèt ou enterese nan. Konprann bezwen yo, tanperaman, ak abitid pral ede w prepare epi bay yo byen.
Menm jan ak moun, bèt kay bezwen fè egzèsis regilye pou kenbe bon sante ak konpòtman.Asire ou ke ou bay opòtinite regilye pou fè egzèsis, kit se yon ti mache nan katye a, lè jwe nan lakou a, oswa vizit nan yon pak pou chen.

pad bèt kay

Premyèman, li enpòtan pou bay bèt kay ou yon rejim ekilibre.Sa vle di ba yo bon kantite manje chak jou epi chwazi bon kalite manje pou bezwen yo.Konsilte ak veterinè ou pou detèmine manje ki pi bon pou kwaze ak laj bèt kay ou a.
Dezyèmman, vizit regilye nan veterinè a enpòtan anpil pou kenbe sante bèt kay ou a.Sa gen ladann tcheke chak ane, vaksen, ak swen prevantif tankou prevansyon pis ak tik.Anplis de sa, si bèt kay ou a sanble malad oswa aji anòmal, pa ezite pran yon randevou ak veterinè a.
Twazyèmman, bay bèt kay ou anpil egzèsis ak eksitasyon mantal.Sa gen ladann pran chen pou mache chak jou ak bay chat jwèt pou jwe ak.Angaje bèt kay ou nan jwe ak fè egzèsis ka ede anpeche obezite ak lòt pwoblèm sante.
Katriyèmman, kenbe anviwònman bèt kay ou pwòp epi an sekirite.Sa gen ladann benyen regilye, netwaye bwat fatra, epi asire ke espas k ap viv bèt kay ou a pa gen danje.Pou egzanp, asire w ke kòd elektrik yo kache epi sibstans toksik yo kenbe soti nan rive.
Finalman, asire w ke ou bay bèt kay ou anpil renmen ak atansyon.Pase tan ak bèt kay ou ka ede ranfòse lyen ki genyen ant ou epi ankouraje byennèt jeneral.Sa a ka gen ladan karese, jwe, oswa jis pase tan nan menm chanm lan.
An jeneral, pran swen yon bèt kay mande angajman ak responsablite.Lè w ba yo yon rejim ekilibre, swen medikal apwopriye, fè egzèsis ak eksitasyon mantal, yon anviwònman pwòp epi ki an sekirite, ak anpil lanmou ak atansyon, ou ka asire bèt kay ou a viv yon lavi ki an sante ak kè kontan.
Pou nenpòt kesyon sou pwodwi Newclears, tanpri kontakte nou nan Email: sales@newclears.com,Whatsapp/Wechat Skype:+86 17350035603, mèsi.


Tan poste: Jun-26-2023